TeesT
Contact
Spelregels

Op al onze cursussen en workshops zijn onderstaande spelregels van kracht. Inschrijving betekent dat u akkoord gaat met deze spelregels.

• De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.
• Het is mogelijk dat een cursus uitgesteld word indien er te weinig inschrijvingen zijn. In de praktijk komt dat vrijwel nooit voor.    

Inschrijving
• Na u uw inschrijving ontvangt u direct een kopie van het formulier.
• Indien u zelf binnen 5 minuten geen kopie ontvangt, is de inschrijving niet gelukt.
• Binnen 48 uur ontvangt u de persoonlijke bevestiging van uw inschrijving via email.
• Na deze bevestiging bent u het cursusgeld verschuldigd en rekenen wij op uw komst.

Facturatie en betaling
• Wanneer de cursus doorgaat ontvangt u hiervan direct bericht.
• De factuur volgt zo'n 6 à 8 weken voor de cursus via email.
• Het verschuldigde bedrag dient binnen gestelde betalingstermijn op de factuur te worden voldaan.
• Indien vooraf niet betaald is, is het niet mogelijk deel te nemen.
• Bij het niet nakomen van de betalingsafspraken zal incasso plaatsvinden en zijn de kosten voor de cursist.

Verzuim
• Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van het opleidingsgeld.     
• Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen van de gemiste lessen. 
• Het is uiteraard mogelijk dat de cursist zijn plaats door iemand anders laat innemen.

Annulering
• Annulering dient schriftelijk of via email te gebeuren, indien binnen 24 uur voor aanvang graag even vergezeld van een whatsapp of sms.
• Annulering is pas definitief wanneer u daarvan bevestiging heeft gehad.
• Indien er geen bevestiging van annulering is verzonden/ontvangen is er niet geannuleerd.
• Bij annulering van tenminste 14 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u geen vergoeding verschuldigd.     
• Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.     
• Bij annulering minder dan 7 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd.