TeesT
Contact
Spelregels

Op al onze cursussen en workshops zijn onderstaande spelregels van kracht. Inschrijving betekent dat u akkoord gaat met deze spelregels.

• De wettelijke leeftijd voor het volgen van een wijncursus, opleiding, training of proeverij is minimaal 18 jaar.
• Het is mogelijk dat een cursus uitgesteld word indien er te weinig inschrijvingen zijn. In de praktijk komt dat vrijwel nooit voor.    

Inschrijving
• Na u uw inschrijving ontvangt u direct een kopie van het formulier.
• Indien u zelf binnen 5 minuten geen kopie ontvangt, is de inschrijving niet gelukt.
• Binnen 48 uur ontvangt u de persoonlijke bevestiging van uw inschrijving via email.
• Na deze bevestiging bent u het cursusgeld verschuldigd en rekenen wij op uw komst.

Facturatie en betaling
• Wanneer de cursus doorgaat ontvangt u hiervan direct bericht.
• De factuur volgt zo'n 6 à 8 weken voor de cursus via email.
• Het verschuldigde bedrag dient binnen gestelde betalingstermijn op de factuur te worden voldaan.
• Indien vooraf niet betaald is, is het niet mogelijk deel te nemen.
• Bij het niet nakomen van de betalingsafspraken zal incasso plaatsvinden en zijn de kosten voor de cursist.

Verzuim
• Het verzuim van lessen geeft geen recht op restitutie van het opleidingsgeld.     
• Het verzuim van lessen geeft geen recht op het inhalen van de gemiste lessen. 
• Het is uiteraard mogelijk dat de cursist zijn plaats door iemand anders laat innemen.

Annulering
• Annulering dient schriftelijk of via email te gebeuren, indien binnen 24 uur voor aanvang graag even vergezeld van een whatsapp of sms.
• Annulering is pas definitief wanneer u daarvan bevestiging heeft gehad.
• Indien er geen bevestiging van annulering is verzonden/ontvangen is er niet geannuleerd.
• Bij annulering van tenminste 14 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u geen vergoeding verschuldigd.     
• Bij annulering tussen 14 en 7 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u 50% van het cursusgeld verschuldigd.     
• Bij annulering minder dan 7 dagen voor gereserveerd tijdstip bent u 100% van het cursusgeld verschuldigd. 

Algemene Verordening Gegevensbescherming: de AGV
Regelmatig ontvang je van ons een mail over nieuwe cursussen of cursusdata. Het is onze intentie om je te informeren over cursussen die je interesseren. Het is niet onze intentie om je ongewenste mail te sturen. Jouw e-mailadres zit in ons bestand omdat je een cursus/activiteit bij ons volgde of hiervoor informatie hebt aangevraagd. Bestaande klanten en informatieaanvragers houden we dus op de hoogte.

We willen je graag op de hoogte houden. Door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 geldt, hebben we daarvoor jouw toestemming nodig. Indien je na 25 mei onze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen stuur dan een email naar robert@teest.nl met de tekst 'stop nieuwsbrief'. In elke nieuwsbrief bieden we je onderaan heel eenvoudig de mogelijkheid om je uit te schrijven met één klik.

We hebben een algemene database en kleinere groepen die over één bepaalde cursus gaan. Zo kan het heel soms gebeuren dat je informatie twee keer krijgt: via de algemene nieuwsbrief en de gespecialiseerde nieuwsbrief. Dit gebeurt als je voor beide nieuwsbrieven aangemeld bent. Als je dit aan wilt passen, laat het ons weten via email. Of schrijf je via de link onderaan uit voor een nieuwsbrief.

We delen jouw gegevens niet met anderen, dat is logisch. We hebben zelf ook een hekel aan ongewenste mail. Als een instantie of persoon om je gegevens vraagt (ivm carpoolen of inschrijving in bijvoorbeeld het Vinologenregister) checken we eerst bij jou of je hier mee instemt. Ook dat is logisch. Heb je nog vragen? Mail ons!